Làm chủ phần mềm Autocad - Xây dựng tư duy thiết kế

Bạn sẽ được Chỉ tận tay, Hướng dẫn hiểu và Làm được ngay trên lớp học

SỬ DỤNG THÀNH THẠO PHẦN MỀM

AutoCad có những khả năng rất tuyệt vời, CVTECH sẽ giúp bạn khai thác tốt nhất những khả năng đấy để có thể VẼ ĐÚNG - VẼ NHANH - VẼ THÔNG MINH.

TRÌNH BÀY BẢN VẼ ĐÚNG TIÊU CHUẨN

CVTECH sẽ giúp bạn khắc phục một trong những điểm yếu lớn nhất của sinh viên kỹ thuật Việt Nam.

XÂY DỰNG TƯ DUY THIẾT KẾ CHUẨN

Vẽ và thiết kế là hai vấn đề khác nhau. Chúng tôi sẽ cùng bạn xây dựng tư duy thiết kế chuẩn mực, để bạn áp dụng suốt cuộc đời.

SAU KHÓA HỌC AUTOCAD

Cam kết sau khi hoàn tất khóa học, học viên có thể tự tin thực hiện các bản vẽ kỹ thuật với phần mềm AutoCAD.

Hình ảnh các khóa học AUTOCAD tại CVTECH

Danh sách Khóa học

The identification of Linguistic Heart

Posted By Admin

Linguistic Centre at Lancaster College has received the noble family due to their work’s identification on the research of several million words. Lancaster University Center for your program of corpus linguistics created a method for Social Sciences (CASS) that’s lately acquired King’s Wedding Prize within the industry of higher education. The award was presented with […]

Aug 2,2016No Comments

The Amount the Recent Progress in Sociological Theory Owes on to the Observations of Marx Weber and Durkheim?

Posted By Admin

The Amount the Recent Progress in Sociological Theory Owes on to the Observations of Marx Weber and Durkheim?

Aug 1,2016No Comments

Welcome Essay On Research To Open Spirits Language Academia

Posted By Admin

Welcome to Open Spirits Language Academia OHLA Mayami received the following awards for exceptional educational success: Open Spirits Language Academy was given as being a person in the "Enterprise Hall of Popularity" in 2014 the name of "Finest Terminology School (Best Terminology School) scored Ohio Prizes Method in 2013 and 2014 2014 the absolute most […]

Jul 31,2016No Comments